Stránka sa načítava...
31 okt

BAK & PARTNERS úspešne zastupovala jednu z najväčších svetových spoločností v oblasti logistiky a prepravy

Naša advokátska kancelária úspešne zastupovala jednu z najväčších svetových spoločnosti podnikajúcu v oblasti logistiky a prepravy v komplikovanom súdnom spore vo veci náhrady škody tykajúcej sa dorubenia antidumpingového cla. Tento náročný súdny proces zahŕňal jurisdikciu Slovenskej republiky ako aj Rakúska. BAK & PARTNERS pod vedením JUDr. Petra Baka manažovala komplexné vedenie súdneho sporu, ktorý zahŕňal spoluprácu odborníkov v danej oblasti zo Slovenskej republiky, Rakúska, Veľkej Británie a Hongkongu.

0 Comments 31. októbra 2019