Stránka sa načítava...
29 nov

GDPR a príprava GAP analýzy

V októbri sme Vás informovali o všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR, ktoré je priamo vykonateľné na území všetkých členských štátov EÚ.

Vzhľadom na skutočnosť, že sme sa téme GDPR a jeho aplikácii v praxi venovali aj ako odborní garanti konferencie zameranej aj na tieto otázky, Vám na našej stránke ponúkame nami pripravený dotazník, ktorý je podkladom pre vypracovanie prípadnej GAP analýzy aktuálneho vnútorného prostredia Vašej spoločnosti, z ktorej vyplynie alebo nevyplynie nutnosť Vašej spoločnosti prijať nevyhnuté opatrenia s cieľom zosúladenia spracúvania osobných údajov Vašou spoločnosťou s GDPR.

V prípade Vášho záujmu o vypracovanie GAP analýzy, nám prosím vyplnený dotazník zašlite na emailovú adresu nemcova@bakpartners.sk a my Vás následne budeme kontaktovať.

0 Comments 29. novembra 2017