Stránka sa načítava...
11 okt

Peter a Alena prednášali na konferencii SIBAF forum – Október 2019

Dňa 10. októbra 2019 sa konala konferencia SIBAF forum organizovaná spoločnosťou EFIBA, na ktorej Peter Bak a Alena Michalovičová prednášali na tému Vybrané problémy elektronickej komunikácie.

Cieľom prednášky bolo najmä vymedzenie najzásadnejších pojmov, rizík a problémov vyskytujúcich sa pri práci s elektronickou schránkou pri jej bežnom používaní spolu s upriamením pozornosti na zodpovednosť majiteľov elektronických schránok a osôb oprávnených s elektronickou schránkou disponovať.

0 Comments 11. októbra 2019