Stránka sa načítava...
08 jún

BAK & PARTNERS priekopníkom v oblasti M&A agendy – ZALOŽENIE SCE ZLÚČENÍM

V máji tohto roku Obchodný register vykonal zápis európskeho družstva (SCE), ktoré vzniklo na základe cezhraničného zlúčenia dvoch družstiev so sídlami v iných členských štátoch Európskej únie. Tento náročný projekt cezhraničného zlúčenia realizovala a manažovala naša advokátska kancelária BAK & PARTNERS. Ide pritom o historicky prvý vznik európskeho družstva formou cezhraničného zlúčenia dvoch družstiev v rámci celej Európskej únie, ktorý bol úspešne registrovaný príslušným registrovým súdom.

0 Comments 8. júna 2020